mamma.sk

Vytvárame tím laktačných poradkýň

Pridajte sa k nám | Skúste niečo nové

mamma.sk

Spokojné bábo - spokojná celá rodina

To je náš cieľ

Čo znamená byť poradkyňou mammulkou

Zodpovedné poradenstvo

Kurz pre poradkyne vychádza z poznatkov americkej lekárky a pôrodnej asistentky Suzanne Colson, na výskum ktorej nadviazala poradkyňa Ing. Jana Michálková v roku 2013 historicky na Slovensku prvou prezentáciou biologickej starostlivosti o dieťa. V tejto starostlivosti ide o využitie vštepených inštinktov dieťaťa, čím sa dojčenie stáva ľahko dosiahnuteľným pre dieťa i matku. Ďalší Američan, bunkový biológ Dr. Bruce Lipton hovorí, že ľudia „fungujú” v závislosti od prostredia (Biológia presvedčenia, 2012) – inštinkty dieťaťa sa môžu „zapnúť” iba v náruči matky. Podľa poznatkov Dr. Colson pracuje v SR iba zopár poradkýň. Líderka spoločenstva mamma.sk Alena Kolesárová EFT Adv. a ďalšia z kolektívu týchto poradkýň vyškolia budúce mammulky. 

. . .

Podpora emočného stavu

Absolventka nášho kurzu bude disponovať nielen radami k dojčeniu, prisatiu, frekvencie dojčenia, spánku, vylučovaniu a k iným momentom spoločného bytia mamy a dieťaťa, ale aj funkčnými metódami a nástrojmi na upokojenie matky aj dieťaťa. Bude tiež disponovať koučovacími nástrojmi, ktoré pomôžu matke, rodičom zbaviť sa napätia a neistoty. Poradí si aj s traumou matky. Svojím prístupom a sofistikovanými metódami dokáže vytvoriť príjemnú, uvoľnenú atmosféru, ktorá zaručuje prijatie podaných rád. Tie maximálne podporujú spoločnú prácu matky a poradkyne, kedy kvalitné prisatie a dojčenie ako aj spoločné bytie s dieťaťom je ten najkrajší zážitok.

. . .

Flexibilita

My, mammulky veríme v priateľskosť, sympatiu, dobrú vôľu a vzájomnosť. Pre komfort dvojice mama+dieťa pracujeme s viacerými metódami a tak poradíme každej matke v akejkoľvek zložitej či neprehľadnej situácii.

. . .

Dostupnosť do 24 hodín

Všetko pre matku a bábätko – je prioritou mammulky prísť radiť mamičke čo najskôr. Ak sa čakacia doba natiahne, preklenie sa telefonickými radami resp. za pomoci e-mailu či Skype.

. . .

Vytvárame tím laktačných poradkýň-mammuliek

Chcete sa stať jednou z nás a byť láskavou a múdrou mammulkou?

Naše kurzy

Podporme prirodzenosť

Prisatie a následné dojčenie je prirodzený reflex deťatka
Dieťa sa dojčí prisatím a saním, ak ho však čo aj len raz nakŕmia alternatívne, môže sa jeho prisatie pokaziť, a tak sa nebude vedieť správne prisať. Dieťa bytostne túži po naplnení svojej cicavčej podstaty prostredníctvom prisatia na mamin prsník – po latinsky "mamma".
Spoločenstvo MAMMA

Je zoskupenie ľudí podporujúcich spoločné bytie matky a bábätka a z toho vyplývajúce deje a benefity pre bábätká, ich matky a rodiny. Prisávanie sa na mamin prsník je legitímnou voľbou dieťaťa, či už ide o dudlovanie či zaspanie alebo dojčenie. Všetky tieto činnosti sú prirodzené a rovnako dôležité pre dobrý vývin dieťaťa a spoločný komfort dieťaťa a matky.

 

Darujte výnimočný kurz

Prsník ako prirodzená podpora komfortu bábätka a mamy
Čo získa obdarovaná? 
 

Stane sa jemnou, prajnou, podporujúcou bytosťou.
Ako „mammulka” bude kompetentná vyviesť matku z problémov ohľadom dojčenia, prisatia, polohy, frekvencií dojčenia, spánku atd.
Navyše dokáže matku účinne podporiť – povzbudiť a snať z nej traumy.
Spoločné bytie s matkou – empatia a komplexná podpora.

Najbližší kurz v Bratislave už v januári!

 

Naše MOTTO

Bábätko, prisaj sa na prsník a vyber si.

Dojči sa alebo dudluj alebo slastne zaspi.

Mamin prsník je na to všetko.